Contact


Voor algemene zaken en opmerkingen over de website kunt u ons hier mailen.

Het bestuur van de Stichting Rowolmer Archief wordt gevormd door   (voorzitter), Willem van der Velde (secretaris) en Henk Roelfzema (penningmeester).
Voor het werk in het archief zelf zijn Jannes Bathoorn en Jannie Buring aanspreekbaar.
Hoewel wij allemaal te benaderen zijn voor vragen over het archief, is het verstandig als u eerst de onderstaande tips doorleest.

Als u materiaal voor het archief hebt of juist iets wilt inzien, dan kan dat alleen op afspraak. 
Bel Jannie (050 503 3497) of klik hier om haar te mailen.

Het archief vindt u in de kelder van MFA de "Doefkamp", Hoofdstraat 21A in Roderwolde.
Klik hier voor een kijkje van de omgeving vanuit de lucht. Het dorpshuis staat ongeveer in het midden.


Als u als begunstiger een financiele bijdrage wilt doen, dan kunt u een bedrag van minimaal vijf euro storten op onze bankrekening 
NL56 RABO 0143 4523 47  t.n.v. St. Rowolmer Archief, onder vermelding van "bijdrage".

De Stichting Rowolmer Archief is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 5928.7977