Verenigingen, clubs en gezelschappen uit heden en verleden


Als geen oprichtings- of einddatum bekend is, staat tussen haakjes een jaar waarin er activiteiten waren.

Biljartclub Foxwolde
	(1991)

Biljartclub Roderwolde
	(1991)

Diepvrieskluizen Roderwolde
	1 mei 1964 - 1986

ver. voor Dorpsbelangen Roderwolde e.o.
	2 november 1945 - heden

st. Dorpshuis
	23 mei 1972 - heden

Fluit-, zang- en tokkelensemble Roderwolde
	(1991)

herenvolleybalclub
	(1991)

Hervormde Gemeente 
	(1991)

jeugdclub Herv. Gem.
	(1991)

Korfbalvereniging ODA
	31 mei 1947 - 2018

jeugdclub kv ODA
	? - 2013

Korfbalvereniging ISLOK
	1922-1924

Meer Bewegen voor Ouderen
	(1991)

st. De Meulenkaomer
	mei 1987 - oktober 2021

st. Molen Woldzigt
	1974? - heden

MFA Roderwolde
	.

st. Openluchtspelen Roderwolde
	1961 - heden

Ouderensocieteit (opgericht als "bejaardensoos")
	6 november 1963 - 8 november 2008

Paardenfonds
	3 april 1946 - 1 mei 2011

Peuterspeelzaal
	(1991)

Reisvereniging Foxwolde (opgegaan in De Zwerver)
	(1991)

Reisvereniging De Zwerver
	18 maart 1946 - maart 2023

st. Rowolmer Archief
	1 april 2008 - heden

tafeltennisclub
	(1975)

Tennisvereniging Roderwolde
	27 mei 1987 - heden

Toneelvereniging Woldbloem
	februari 1911 - heden

Voetbalvereniging RFC (Roderwolde-Foxwolde Combinatie)
	april 1933 - 1934

Vereniging voor Openbaar Onderwijs / VOOOR
	(1991)

Volksdansgroep Roderwolde 
	(1991)

Vrouwenvereniging Roderwolde, Foxwolde e.o.
	16 november 1945 - 31 december 2020

IJsvereniging Roderwolde
	28 februari 1895 - heden

Zangkoor Roderwolde
	(1910, 1913)

Zangvereniging Woldzang
	augustus 1946


documentversie 24 februari 2023