Publicaties Rowolmer Archief


Kies uit de volgende mogelijkheden:

	• onze Berigten (verschenen in De Wolmer)

	• de ClockeslaghFormulierenKrummels (kleine stukjes die we hier en daar opgediept hebben)

	• 50 jaar geleden (een rubriek die Emmie Meijer geruime tijd voor De Wolmer schreef).
	
	• Nieuwsbrieven

Het is toegestaan om (delen van) onze publicaties voor niet-commerciele doeleinden over te nemen, mits hierbij een bronvermelding wordt geplaatst.


Over Roderwolde en omgeving zijn meerdere boeken en publicaties verschenen. Een kort overzicht vindt u HIER.