Geluidsfragmenten


Geluiden uit het verleden zijn er niet zo veel.

Uit 1979 is de opname van de receptie ter gelegenheid van het 25-jarig onderwijzerschap in Roderwolde van Petrus van der Velde, dat samenviel met een verbouwing van de school.
U hoort Jan Datema (Dorpsbelangen Roderwolde), Marten Bushoff (burgemeester van Roden), weer Jan Datema en Petrus van der Velde.

Deze beide opnames (van 31 augustus 1971) zijn afkomstig uit het "Soundbites-archief" van het Meertens Instituut (KNAW).
U hoort de stemmen van Roelfien Willems-Boer, Grietje Sunderman-Douwes, Willem Sunderman en Petrus van der Velde. De opnamen zijn waarschijnlijk gemaakt bij de toenmalige bakkerij Sunderman.
Luister naar 36 minuten opname 1 of 31 minuten opname 2.

Ter gelegenheid van het schoolfeest van 1971 (100-jarig bestaan van het schoolgebouw) waren er bij de middagreceptie toespraken.
Bij deel 1 kunt u Jannes Bolhuis (voorzitter Oudercommissie), Petrus van der Velde (schoolhoofd) en Jan Riemersma (burgemeester van Roden) beluisteren.
Bij deel 2 hoort u Jan Datema (verenigingen Roderwolde), Heiko Lesterhuis (onderwijs Roderwolde) en Egbert Werkman (rijksarchivaris Provincie Drenthe).