Contact


Het bestuur van de Stichting Rowolmer Archief wordt gevormd door (voorzitter), Willem van der Velde (secretaris) en Henk Roelfzema (penningmeester).
Voor het werk in het archief zelf zijn Jannes Bathoorn en Jannie Buring aanspreekbaar. Opmerkingen over de website kunt u aan Willem van der Velde doorgeven.
Hoewel wij allemaal te benaderen zijn voor vragen over het archief, is het verstandig als u eerst de onderstaande tips doorleest.

Als u materiaal voor het archief hebt, dan kunt u dat bij ons thuis of in het archief doornemen of afgeven. Wel is het handig om van te voren even te bellen of te mailen voor een afspraak. Bel Jannie (050 503 3497) of klik hier om haar te mailen.
Voor algemene zaken kunt u ons hier mailen.
Als u het archief op de vaste opening op de eerste zaterdagmorgen van de maand wilt bezoeken om bepaald materiaal in te zien, dan horen wij dat graag van te voren.
Bel of mail voor een afspraak. Het archief vindt u in de kelder van MFA de "Doefkamp", Hoofdstraat 21A in Roderwolde.

Klik hier voor een kijkje van de omgeving vanuit de lucht. Het dorpshuis staat ongeveer in het midden.


Als u als begunstiger een financiele bijdrage wilt doen, dan kunt u een bedrag storten op onze bankrekening 
NL56 RABO 0143 4523 47  t.n.v. St. Rowolmer Archief, onder vermelding van "bijdrage".

De Stichting Rowolmer Archief is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 5928.7977