Welkom bij de informatiepagina's van het Rowolmer Archief

De Stichting Rowolmer Archief beheert een archief over de geschiedenis van Roderwolde en omgeving en haar bewoners. De archiefruimte is sinds mei 2009 gerealiseerd in de "Doefkamp", de Multi-Functionele Accomodatie in Roderwolde. Hier kunnen we allerlei zaken opslaan waarvan u en wij vinden dat zij niet verloren mogen gaan. U zult begrijpen dat we natuurlijk niet alles in onze beperkte ruimte kunnen opslaan. Wij richten ons daarom op papier (verenigingsarchieven, familiedocumenten, landkaarten, tekeningen en dergelijke), beeldmateriaal (foto, film en video) en geluidsopnamen (tape, cassette of CD). Al deze zaken kunt u aan het archief schenken of in bruikleen afstaan. Voorzover u daarvoor toestemming verleent, zal het materiaal door belangstellenden te raadplegen zijn. Het archief draait zonder subsidie. Omdat er toch uitgaven gedaan worden, kunnen personen en instellingen begunstiger worden om ons financieel te steunen. Veel Rowolmer en oud-Rowolmer dragen het archief een warm hart toe en laten dit door een bijdrage blijken. *** Het Open Archief op de eerste zaterdagmorgen van de maand is vervallen en zal niet terugkeren. Natuurlijk bent u op afspraak welkom, als de corona-voorschriften dit toelaten.